Tagaside

 

 

 

K O H T L A - J Ä R V E

TÄISKASVANUTE

GÜMNAASIUM

U u d i s e d
 

 

Lp. Lõpetajad!

Lõpuaktus toimub 21. juunil kell 12.00

 

 

Lp. õpilased!

Eesti keele teise keelena lisaeksam

toimub 16.06. kell 9.00

Matemaatika lisaeksam

toimub 16.06. kell 9.00

 

Ув. ученики!

Повторный экзамен по эстонскому языку

состоится 16.06. в 9.00

Повторный экзамен по математике

состоится 16.06. в 9.00

 

 

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 
pakub võimalust saada lõpetamata põhi- või keskharidust.

Kool osaleb projektis „Täiskasvanute tagasitoomine kooli“, mille eesmärgiks on pakkuda kooli mitte lõpetanud täiskasvanutele sobivaid õppimisvõimalusi.
Projekt pakub tasuta tasanduskursuste võimalust matemaatikas, võõrkeeles ja riigikeeles, kooliõppekava  läbimiseks ning vastava hariduse omandamiseks.

Küsi lisainformatsiooni telefonil 33 45 254 või emaili teel kjarveokk@gmail.com  

 

Гимназия для взрослых города Кохтла-Ярве
предлагает получить основное или среднее образование.

Школа участвует в проекте «Возвращение взрослых в школу», целью которого является предоставление возможности обучения взрослых с незаконченным школьным образованием. Проект даёт возможность бесплатных дополнительных курсов по иностранному языку, государственному языку и математике для освоения программы школы и сдачи государстенных экзаменов.

Дополнительная информация по телефону 33 45 254 или по электронной почте kjarveokk@gmail.com    

 

 

 

 

Lp. õpilased!

Matemaatika lisatunnid toimuvad

reedeti kell 10.00 kab. 8.

Inglise keele lisatunnid toimuvad

kolmapäeviti kell 8.00 kab. 7

reedel, 3.02. kell 9.00 kab. 7

esmaspäeval 6.02. kell 8.00 kab. 7

esmaspäeval, 13.02. kell 8.00 kab. 7

neljapäeval, 23.02. kell 8.00 kab. 7

esmaspäeval, 27.02. kell 8.00 kab. 7

Lisatundide ajakava

 

Ув. ученики!

Дополнительные занятия по математике

проводятся по пятницам в 11.30 каб. 8.

Дополнительные занятия по эстонскому языку

проводятся по пятницам в 10.00 каб. 6.

Дополнительные занятия по английскому языку

проводятся по средам в 8.00 каб. 7

в пятницу 3.02. в 9.00 каб. 7

в понедельник 6.02. в 8.00 каб. 7

в понедельник 13.02. в 8.00 каб. 7

в четверг 23.02. в 8.00 каб. 7

в понедельник 27.02. в 8.00 каб. 7

Расписание дополнительных занятий

 

 

 

Условия приема учащихся в гимназию для взрослых г. Кохтла-Ярве

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused

 

Avaldus

Lisa avaldusele