Tagaside

 

 

 

K O H T L A - J Ä R V E

TÄISKASVANUTE

GÜMNAASIUM

U u d i s e d
 

 

Внимание! On-line собрание.

Для обновления состава попечительского совета предлагается выбрать следующих представителей:

Вместо Елены Шевченко, представителем в попечительский совет от учеников предлагается кандидатура Ээнсоо Гейро, ученик 10. класса эстонского отделения (согласие имеется).

Представителями в попечительский совет от выпускников предлагается Антонина Артамонова и вместо Ольги Федяевой Наталья Лопина (согласие имеется),

Представителем в попечительский совет от поддерживающей организации предлагается представитель от Viru Vangla Хейди Варинурм вместо Юлле Кумпин (согласие имеется).

Все дополнения и предложения присылать на сайт школы до 06.02.2017. В случае отсутствия возражений и предложений, решение будет считаться принятым.

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi
Arendusjuht
Alla Sviridova

 

 

Tähelepanu! On-line koosolek.

Hoolekogu esindajate nimekirja uuendamiseks on pakutud valida järgmised esindajad:

Hoolekogu esindajaks õpilaste seast deligeeritakse eesti osakonna õpilane Eensoo Geiro (nõusolek on olemas) Jelena Ševtšenko asemel.

Hoolekogu esindajaks vilistlaste seast deligeeritakse Antonina Artamonova ja Olga Fedyaeva asemel Natalja Lopina (nõusolekud on olemas).

Hoolekogu esindajaks toetava organisatsiooni poolt deligeeritakse Viru Vangla esindaja Haidi Varinurm (nõusoleks on olemas).

Kõik täiendused ja ettepanekud on oodatud  kuni 06.02.2017. Täienduste ja ettepanekute puudumisel otsustatakse pakutud esindajad kinnitatuks.

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi
Arendusjuht
Alla Sviridova

 

 

Lp. õpilased!

Matemaatika lisatunnid toimuvad

reedeti kell 10.00 kab. 8.

Inglise keele lisatunnid toimuvad

kolmapäeviti kell 8.00 kab. 7

reedel, 3.02. kell 9.00 kab. 7

esmaspäeval 6.02. kell 8.00 kab. 7

esmaspäeval, 13.02. kell 8.00 kab. 7

neljapäeval, 23.02. kell 8.00 kab. 7

esmaspäeval, 27.02. kell 8.00 kab. 7

Lisatundide ajakava

 

Ув. ученики!

Дополнительные занятия по математике

проводятся по пятницам в 11.30 каб. 8.

Дополнительные занятия по эстонскому языку

проводятся по пятницам в 10.00 каб. 6.

Дополнительные занятия по английскому языку

проводятся по средам в 8.00 каб. 7

в пятницу 3.02. в 9.00 каб. 7

в понедельник 6.02. в 8.00 каб. 7

в понедельник 13.02. в 8.00 каб. 7

в четверг 23.02. в 8.00 каб. 7

в понедельник 27.02. в 8.00 каб. 7

Расписание дополнительных занятий

 

 

 

Условия приема учащихся в гимназию для взрослых г. Кохтла-Ярве

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused

 

Avaldus

Lisa avaldusele