Tagaside

 

 

 

K O H T L A - J Ä R V E

TÄISKASVANUTE

GÜMNAASIUM

U u d i s e d
 

 

NB!
Lp. õpilased!
22.oktoobril 2016.a – töölaupäev kell 9.00-13.00

Ув. ученики!
22. октября 2016.г - рабочая суббота с 9.00 до 13.00

 

 

Lp. õpetajad!
Metoodiline nõupidamine toimub
 24.10.16 kell 9.30.
   Päevakava:
  1. Kooli arengukava. Töörühmade moodustamine.
  2. e-õppe organiseerimine (A. Igonen)
3. Õpilaste osavõtt õppetundides.

Ув. учителя!

Методический совет состоится 24.10.16 в 9.30.
 Повестка дня:

  1. План по развитию школы. Образование рабочих групп.
2. Организация э-уроков. (А. Игонен)
3. Посещаемость учеников на школьных уроках.

 

Lp. õpilased!

Matemaatika lisatunnid toimuvad

reedeti kell 10.00 kab. 8

Lisatundide ajakava

 

Ув. ученики!

Дополнительные занятия по математике

проводятся по пятницам в 11.30 каб. 8

Дополнительные занятия по эстонскому языку

проводятся по пятницам 16.09 в 10.00 каб. 6

Расписание дополнительных занятий

 

 

 

Условия приема учащихся в гимназию для взрослых г. Кохтла-Ярве

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused

 

Avaldus

Lisa avaldusele