Tagaside

 

 

 

K O H T L A - J Ä R V E

TÄISKASVANUTE

GÜMNAASIUM

U u d i s e d
 

 

Lp. õpetajad!

Õppenõukogu toimub 29.08. kell 9.30

Päevakava:

1. Tööanalüüs

2. Üldtööplaani kinnitamine

3. Muu (järgmisesse klassi üleviimine, suvetööd)

 

Ув. учителя!

Педсовет состоится 29.08. в 9.30

 

 

 

Условия приема учащихся в гимназию для взрослых г. Кохтла-Ярве

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused

 

Avaldus

Lisa avaldusele