K O H T L A - J Ä R V E

TÄISKASVANUTE

GÜMNAASIUM

Ainekavad
 
Eesti keel gümnaasium Keemia põhikool
Eesti keel põhikool Füüsika gümnaasium
Kirjandus gümnaasiumi Füüsika põhikool
Kirjandus 9. klass Ajalugu gümnaasium
Kirjandus 7-8. klass Ajalugu põhikool
Eesti keel teise keelena gümnaasium Ühiskonnaõpetus gümnaasium
Eesti keel teise keelena põhikool Ühiskonnaõpetus põhikool
Vene keel võõrkeelena gümnaasium Kunst gümnaasium
Vene keel võõrkeelena 8-9. klass Kunst põhikool
Vene keel võõrkeelena 7. klass Muusika gümnaasium
Vene keel gümnaasium Muusika põhikool
Vene keel 9. klass Kultuuriline identiteet
Vene keel 7-8. klass Uurimistööde alused
Võõrkeel gümnaasium Arvuti kasutamine uuristöös
Võõrkeel põhikool Loodusõpetus
Matemaatika gümnaasium Loovtöö
Matemaatika põhikool Inimeseõpetus
Bioloogia gümnaasium Karjääriõpetus
Bioloogia põhikool Arvutiõpetus
Geograafia gümnaasium Inimene ja õigus
Geograafia põhikool Tehnoloogia
Perekonnaõpetus I ja II kooliastme ainekavad
Keemia gümnaasium