.

.

.

.

.

.

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi

hoolekogu koosseis:

Arne Berendsen

Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja

Elena Ekimova

õpetajate esindaja

Stanislav Samoilov

õpetajate esindaja

Natalja Lopina

vilistlaste esinadaja

Antonina Artamonova

vilistlaste esindaja

Andrei Rukin
õpilaste esindaja
Julija Mitina
õpilaste esindaja
Svetlana Kornilova
õpilaste esindaja
Heidi Varinurm
toetav organisatsiooni esindaja

.

Alus: Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus 7. märts 2017 nr 227.

.

Kooli hoolekogu tööplaan (2021/2022.õ.a.)

.

Aeg

Sisu

Vastutaja

Oktoober 2021

Kooli eelarve arutlemine ja kinnitamine.

Hoolekogu esimees, direktor

Aprill 2022

Jooksvad küsimused.

Hoolekogu esimees

August 2022

Kooli valmisolek uueks õppeaastaks.

Hoolekogu esimees

.

Hoolekogu:

 • osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
 • annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
 • annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas muuta õppeainete nimistut;
 • annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
 • annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 • annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
 • kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 • annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
 • annab arvamuse munitsipaalkoolieelarve projekti kohta;
 • annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
 • annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
 • annab arvamuse kooli õmberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
 • täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks

.

Alus:Alus: „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ §73 punkt 43.

.

Hoolekogud:

Hoolekogu 30.08.2021.a. nr 3

Päevakord:      

1. Kooli valmisolek uueks 2021/2022 õppeaastaks.

2. Õppetöö korraldamine koroonaviiruse leviku tingimustes.

Hoolekogu 08.06.2021.a. nr 2

Päevakord:      

1.Kooli Põhimääruse muudatuste arutlemine.

Hoolekogu 05.01.2021.a. nr 1

Päevakord:      

1. Kooli õppekava üldosa muudatuste arutlemine.

 

Hoolekogu 31.08.2020.a. nr 3 

Päevakord:      

1.Kooli valmisolek uueks 2020/2021õppeaastaks.

2.Õppetöö korraldamine seoses koronaviiruse COVID-19 puhanguga.

.

Hoolekogu 13.01.2020.a. nr 2

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli Töötajate töötasustamise juhendi kohta.

Protokoll 13.01.2020.a. nr 2.

Hoolekogu 27.11.2019.a. nr 1

Päevakord:

 1. 2020-2021 hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.
 2. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli Sisehindamise 2016- 2019 aruande kohta.
 3. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli Arengukava 2020 -2023  kohta.

.

Hoolekogu 17.06.2019.a nr 2

Päevakord:

 1. Arengukava arvamuse avaldamine

.

Hoolekogu 10.04.2019.a. nr 1

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse avaldamine Kohtla- Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi uuendatud põhimääruse kohta.

.

Hoolekogu 18.06.2018.a. nr 5

Päevakord:

 1. Kooli kodukorra muutmine.
 2. Hoolekogu 2017/2018 töö analüüs ja tööplaani 2018/2019 kinnitamine.
 3. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks.

.

Hoolekogu 08.11.2017.a. nr 2

Päevakord:

 1. Arvamuse andmine muudatustest kooli palgakorralduses (Maksuvaba tulu 2018.a.)

.

Hoolekogu 05.09.2017.a. nr 1

Päevakord:

 1. Arupärimine kooli lisatulude kohta.

.

Hoolekogu 31.08.2017.a. nr 3

Päevakord:

 1. Kooli valmisolek uueks 2017/18 aastaks.
 2. 2017/18. õppeaasta koolivaheajad.
 3. Hoolekogu 2016/17. töö analüüs ja tööplaani 2017/18. kinnitamine.

.

Hoolekogu 21.03.2017.a. nr2

Päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.
 2. Hoolekogu uue koosseisuga tutvumine.

.

Hoolekogu 29.11.2016.a. nr 1

Päevakord:

 1. Istungi sekretäri valimine.
 2. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli arengukava 2017- 2019 kohta..

.

Hoolekogu 25.08.2016.a. nr 4.

Päevakord:

 1. Istungi sekretäri valimine.
 2. Kooli valmisolek uueks 2016/2017 aastaks.
 3. Hoolekogu 2015/2016 töö analüüs ja tööplaani 2016/2017 kinnitamine.

.

Hoolekogu 04.04.2016.a. nr 3.

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse andmine kooli sisehindamise korra kohta.

.

Hoolekogu 21.03.2016. nr 2.

Päevakord:

 1. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi ettevalmistumine uueks õppeaastaks.
 2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi osalemine projektis "Täiskasvanute tagasitoomine kooli".

.

 • Hoolekogu 20.10.2015. nr 1.

  Päevakord:

  1. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi 2016.a. eelarve arutamine ja arvamuse andmine.

.

 • Hoolekogu 25.08.2015.a. nr 4

Päevakord:

 1. Kooli valmisolek uueks 2015/2016 aastaks.
 2. Hoolekogu 2014/2015 töö analüüs ja tööplaani 2015/2016 kinnitamine.
 3. Jüri Kollo info Kohtla-Järve linna arendamise kohta.

protokoll 25.08.2015.a. nr4

.

 • Hoolekogu 11.06.2015.a. nr3

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli põhimääruse muudatuste kohta.
 2. I ja II-astme õppekava arutlemine.

  protokoll 11.06.2015.a. nr3

  Hoolekogu 24.04.2015.a. nr 2

Päevakord:

1. 2015-2016 hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.

2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi toetamine.

protokoll 24.04.2015.a. nr2

.

 • Hoolekogu 27.10.2014.a. nr 1

Päevakord:

 1. Hoolekogu 2013/2014 aasta töö aruanne.
 2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi 2014/2015 eelarve arutlemine.

protokoll 27.10.2014.a. nr1

 • Hoolekogu 26.08.2014.a. nr 3

Päevakord:

  1. Täiskasvanute Gümnaasiumi valmisolek uueks 2014/ 2015 õppeaastaks..
  2. Hoolekogu tööplaani 2014/ 2015 õ.a. arutlemine ja kinnitamine.

  protokoll 26.08.2014.a. nr 3

.

 • Hoolekogu 04.02.2014.a. nr 2

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse avaldamine Gümnaasiumi Põhimääruse kohta.
 2. Remondi tööde läbiviimine kabineti nr1 õppetöö ajal.
 3. E-tundide organiseerimine.
 4. Tutvumine J.Jagoneni avaldustega.

protokoll 04.02.2014.a. nr2

 • Hoolekogu 10.12.2013.a. nr 1

Päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.
 2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi palgakorralduse kohta arvamuse avaldamine.
 3. Direktori Valentina Lausmaa sõnavõtt.
 4. Kultuurilise identiteedi kursuse sisseviimine.
 5. Tutvumine J.Jagoneni avaldustega.

protokoll 10.12.2013.a. nr1

.

.

.

.

.

Protokollid:

.

.