Õ P E T A J A D

 

Vene osakond

 

Eesti osakond

 

Perekonnanimi

Nimi

Õpetatav aine

E - mail

Perekonnanimi

Nimi

Õpetatav aine

E - mail

Ekimova

Elena

matemaatika

ekimovaelena9@gmail.com

Ekimova

Elena

matemaatika

ekimovaelena9@gmail.com

Igonen

Andrei

füüsika, arvutiõpetus

a.igonen@gmail.com

Igonen Andrei füüsika, arvutiõpetus a.igonen@gmail.com
Matjuškin Vladislav võõrkeeled vladislav.matjushkin@gmail.com

Matjuškin

Vladislav

võõrkeeled

vladislav.matjushkin@gmail.com

Nefidov

Vladimir

muusikaõpetus

VladimirN@solo.ee

Nefidov

Vladimir

muusikaõpetus

VladimirN@solo.ee

Pajo

Ramona

eesti keel teise keelena

ramona.pajo@mail.ee

Pajo

Ramona

eesti keel, vene keel võõrkeelena

ramona.pajo@mail.ee

Lausmaa

Valentina

matemaatika

lausmaa.valentina@gmail.com

Schmidt

Mall

bioloogia, rakendusbioloogia, keemia

pajukass@gmail.com

Badaljan

Žanna

keemia, bioloogia, geograafia, loovtöö

gekich@mail.ru

Tamm

Raili

eesti keel, kirjandus

raili.tamm@hotmail.com

Tamm

Raili

kunstiõpetus

raili.tamm@hotmail.com

Sviridova Alla uurimistöö alused sviridova.kjtg@gmail.com

Samoilov

Stanislav

kirjandus, vene keel, eesti kirjandus, vene keel ja kirjandus

stassam61@mail.ru

Polevikova Anastassia karjääriõpetus anastasia.mendak@gmail.com
Grauberg Tiina inimene ja õigus tiina.grauberg@mail.ee Grauberg Tiina ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimene ja õigus, perekonnaõpetus, geograafia, kunst tiina.grauberg@mail.ee
Sviridova Alla uurimistöö alused, ajalugu, praktiline eesti keel, perekonnaõpetus, ühiskonnaõpetus, eesti keel teise keelena sviridova.kjtg@gmail.com          
Polevikova Anastassia karjääriõpetus anastasia.mendak@gmail.com          

 

Viru Vangla

Vene osakond
 
Eesti osakond
Badaljan Žanna bioloogia, keemia, inimeseõpetus, geograafia      Hanni Aarne kunst, loovtöö, tehnoloogia  
Karafin Maris inglise keel     Karafin  Maris inglise keel  
Lindsalu Erika eesti keel teise keelena     Igonen Andrei uurimistöö alused, arvutiõpetus  
Mägi-Puss Marge eesti keel teise keelena     Kalle Pärt ajalugu, ühiskonnaõpetus  
Nikitin Vadim muusika     Kivil Sirje bioloogia, geograafia   
Rogach Ljudmila matemaatika, füüsika, ajalugu, kunst, kodanikuõpetus, loovtöö     Kukkur Evi füüsika, keemia  
Samoilov Stanislav vene keel ja kirjandus     Lindsalu Erika inimeseõpetus  
Igonen Andrei arvutiõpetus     Nikitin Vadim muusika  
Garankina Natalija kehaline kasvatus     Pavelkovitš Oksana matemaatika  
Artemtšuk Natalja füüsika, kunst, ajalugu, vene keel     Palmik Merli geograafia, karjääriõpetus  
          Tamm Raili eesti keel ja kirjandus, eesti keel, kirjandus  
          Ekimova Elena matemaatika  
          Soolep Jelena vene keel võõrkeelena  
          Garankina Natalija kehaline kasvatus