Õ P E T A J A D

 

Vene osakond

Eesti osakond

Perekonnanimi

Nimi

Õpetatav aine

E - mail

Perekonnanimi

Nimi

Õpetatav aine

E - mail

Ekimova

Elena

matemaatika

ekimovaelena9@gmail.com

Ekimova

Elena

matemaatika

ekimovaelena9@gmail.com

Igonen

Andrei

füüsika, arvutiõpetus

a.igonen@gmail.com

Igonen Andrei füüsika, arvutiõpetus a.igonen@gmail.com
Matjuškin Vladislav võõrkeeled, ajalugu, ühiskonnaõpetus vladislav.matjushkin@gmail.com Matjuškin Vladislav võõrkeeled vladislav.matjushkin@gmail.com

Nefidov

Vladimir

muusikaõpetus

VladimirN@solo.ee

Nefidov

Vladimir

muusikaõpetus

VladimirN@solo.ee

Pajo

Ramona

eesti keel teise keelena, praktiline eesti keel, inimeseõpetus

ramona.pajo@mail.ee

Pajo

Ramona

vene keel võõrkeelena, inimeseõpetus

ramona.pajo@mail.ee

Polevikova Anastassia karjääriõpetus anastasia.mendak@gmail.com Polevikova Anastassia karjääriõpetus anastasia.mendak@gmail.com
Grauberg Tiina kunst, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimene ja õigus tiina.grauberg@mail.ee Grauberg Tiina ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimene ja õigus, kunst tiina.grauberg@mail.ee
Gaškov Tiina geograafia, uurimistöö alused tiina.gaskov@johvipk.edu.ee Gaškov Tiina geograafia, bioloogia, keemia, rakenduslik bioloogia, uurimistöö alused tiina.gaskov@johvipk.edu.ee

Badaljan

Žanna

keemia, bioloogia, geograafia, loovtöö

gekich@mail.ru

Tamm

Raili

eesti keel, kirjandus

raili.tamm@hotmail.com

Lausmaa

Valentina

matemaatika

lausmaa.valentina@gmail.com

       

Samoilov

Stanislav

kirjandus, vene keel, eesti kirjandus, vene keel ja kirjandus

stassam61@mail.ru

         
Matsevich Liudmila matemaatika

ljudma57@mail.ru

         

 

Viru Vangla

Vene osakond
 
Eesti osakond
Badaljan Žanna bioloogia, keemia Hanni Aarne kunst, loovtöö
Karafin Maris inglise keel Karafin  Maris inglise keel
Lindsalu Erika eesti keel teise keelena Igonen Andrei uurimistöö alused, arvutiõpetus
Mägi-Puss Marge eesti keel teise keelena Kalle Pärt ajalugu, ühiskonnaõpetus
Nikitin Vadim muusika Kivil Sirje bioloogia, geograafia 
Rogach Ljudmila matemaatika, füüsika, ajalugu, kodanikuõpetus, loovtöö Kukkur Evi füüsika, keemia
Samoilov Stanislav vene keel ja kirjandus Lindsalu Erika inimeseõpetus
Igonen Andrei arvutiõpetus Nikitin Vadim muusika
Luck Sirje eesti keel teise keelena, kodanikuõpetus Pavelkovitš Oksana matemaatika
Artemtšuk Natalia geograafia Luck Sirje eesti keel ja kirjandusa, inimeseõpetus, karjääriõpetus
Modina Taisiya vene keel ja kirjandus Tamm Raili eesti keel ja kirjandus, eesti keel, kirjandus
      Ekimova Elena matemaatika
      Soolep Jelena vene keel võõrkeelena