K O H T L A - J Ä R V E

TÄISKASVANUTE

GÜMNAASIUM

 

Projektid
 

 

2020 "Avastuslik keskkonnapäev Lahemaa Rahvuspargis, Palmise Looduskeskuses"
  "Kool ootab sind" 2020- ...
  "ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2020"
2018 "Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal"
  "Tagasi kooli" 2018-2020.a
2016 "Elu soos"
  "Täiskasvanute tagasitoomine kooli" 2016-2018.a
2012 "Keeleõppe arendamine 2011-2013"
  “Väike heategu 2012”
  "IKT baastaristu arendamine koolis"
  "Madala haridustasemega noorte karjääriplaneerimise oskuste arendamine isiksuse arendamise kaudu"
  "Hariduse kvaliteedi arendamine"
2011 "Karjääriteenuste pakkumine"
  Keskkonnahariduse keskuse projekt
  “Väike heategu 2011” ( Postkaartide müümine, mil- lest saadud tuluga toetatak- se rahvuslikke lastekaitse- programme, erivajadustega lapsi )
  Täiskasvanute gümnaasiumi õppuritele täiendava eesti keele õppe korraldamine
2010 “Väike heategu 2010” ( Postkaartide müümine, mil- lest saadud tuluga toetatak- se rahvuslikke lastekaitse- programme, erivajadustega lapsi )
  Linna koolidevaheline projekt "Ajaloo harrastajate päev"

2009

 

Linna koolidevaheline projekt “Ajaloo harrastajate päev” (Tutvuda Ida-Virumaa ajalooliste kohtadega)

 

 

“Vene muuseum: Virtuaalne filiaal” ( Multimeediaprogrammidega tutvumine)

 

 

Rahvusvaheline projekt “Comenius Regio” ( Õpilaste (sealhulgas ka rahvusvähemuste) sotsiaalne adaptatsioon, sealhulgas ka oma maakonna võimalustega tutvumise läbi )

 

  “Väike heategu 2009” ( Postkaartide müümine, mil- lest saadud tuluga toetatak- se rahvuslikke lastekaitse- programme, erivajadustega lapsi )

2008

 

 

" Kuidas parandada Ida- Virumaa mainet" ( Tutvuda Ida-Virumaa vaatamisväärsustega; arendada õpilastes loovust oma kodukandi nägemisel ja näitamisel )

 

 

Täiskasvanud õppija nädal ( Kohtla- Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Narva Täiskasvanute Kooli õpilas- te ja õpetajate kohtumine Narva linna kultuuriseltside esindajatega Narva Rahva- majas )

 

 

“Väike heategu 2008 ” ( Postkaartide müümine, mil- lest saadud tuluga toetatak- se rahvuslikke lastekaitse- programme, erivajadustega lapsi )

 

 

“Keskkonnateavitus ja avalikkuse kaa- samise otsustusprot sessis” ( Fotonäitus “Ida- Virumaa kaitsealadest” )

 

 

“Sülearvutid õpetajatele” ( Tõsta õpetajate motivat- siooni erinevate õppema- terjalide ning meetodite kasutamiseks )

 

 

“SüleTiiger” ( Videoprojektorite muretsemine )

 

2007

 

Õppeekskursioon Tallinna ( Riigikogu ja Kunstimuuseumi KUMU külastamine )

 

 

 

Loeng teemal “Keskkonnakaitse” ( Tutvumine keskkonnakaitse probleemidega Eestis )

 

2006

 

“Fight Aids, Tuberculosis and Malaria” ( Noorte teadmiste tõst- mine HIV-nakkuse levikuteedest ja moti- veerimine turvaliseks seksuaalkäitumiseks )

 

 

“Määratlemata kodakondsusega isikute koolitus” ( Põhiseaduse ja koda- kondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursused )

 

 

“Väike heategu 2006” ( Postkaartide müümi- ne, millest saadud tuluga toetatakse rahvuslikke lastekait- seprogramme, erivajadustega lapsi )

2005

 

“Samm edasi” (arvutikoolitus puudega laste jaoks)

 

 

 

“Edukas integreerumine tööturule uute oskustega” (projekti raames läbi viidud arvutiteeninduse kursusel osalenute praktika)

 

2003

 

“Avatud maailm” ( arvutikursused kurtidele )