STATISTIKA

 

 Õpilaste küsitluse tulemused

 

2004-2005. õ.a. põhihariduse omandanud õpilaste

edasine tegevus

 

Kokku 31 õpilast

2004-2005. õ.a. keskhariduse omandanud õpilaste

edasine tegevus

 

 Kokku 30 õpilast

 

2005-2006. õ.a. põhihariduse omandanud

õpilaste edasine tegevus

 

Kokku 38 õpilast

 

2005-2006. õ.a. keskhariduse omandanud

õpilaste edasine tegevus

 

Kokku 37õpilast

 

2006-2007. õ.a. põhihariduse omandanud

õpilaste edasine tegevus

 

Kokku 22 õpilast

2006-2007. õ.a. keskhariduse omandanud

õpilaste edasine tegevus

 

Kokku 33 õpilast

2007-2008. õ.a. põhihariduse omandanud

õpilaste edasine tegevus

 

Kokku 23õpilast

2007-2008. õ.a. keskhariduse omandanud

õpilaste edasine tegevus

 

Kokku 24 õpilast

2008.-2009. õ.a. põhihariduse omandanud õpilaste

edasine tegevus

Kokku 23 õpilast

 

 

2008.-2009. õ.a. keskhariduse omandanud õpilaste edasine tegevus

Kokku 26 õpilast

 

 

 

 

2009.-2010. õ.a. keskhariduse omandanud õpilaste edasine tegevus

 Kokku 28 õpilast

2009.-2010. õ.a. põhihariduse omandanud õpilaste edasine tegevus

Kokku 19 õpilast

 

 

 

2010.-2011. õ.a. põhihariduse omandanud õpilaste edasine tegevus

  Kokku 11 õpilast

2010.-2011. õ.a. keskhariduse omandanud õpilaste edasine tegevus

  Kokku 33 õpilast

2012. a. põhihariduse omandanud õpilaste edasine tegevus

Astuti:

2012.a. keskhariduse omandanud õpilaste edasine tegevus

Astuti:

 

 

2013. a. põhihariduse omandanud õpilaste edasine tegevus

 

 

2013.a. keskhariduse omandanud õpilaste edasine tegevus

 

Riigieksamid

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2005.-2006. õ.a.

 

Õppe-

ained

Eesti keel

(kir-

jand)

Vene keel

(kir-

jand)

Eesti keel

teise keelena

Vene keel

võõr-

keelena

Inglise keel

Saksa keel

Matemaa-

tika

Füüsika

Keemia

Bioloogia

Ajalugu

Ühiskon-

naõpetus

Geog-

raafia

Eesti osakond

38,24

-

-

70,33

39,5

-

6,0

-

-

26,2

52,33

47,11

34,38

Vene osakond

-

37,67

37,32

-

-

89,0

22,5

72,0

-

-

28,0

27,35

30,8

Kokku (keskmine pall)

38,24

37,67

37,32

70,33

39,5

89,0

17,0

72,0

-

26,2

42,60

34,19

32,59

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2006.-2007. õ.a.

 

Õppe-

ained

Eesti keel

(kirjand)

Vene keel

(kirjand)

Eesti keel

teise keelena

Vene keel

võõr- keelena

Inglise keel

Saksa keel

Matemaatika

Füüsika

Keemia

Bioloogia

Ajalugu

Ühiskon-

naõpetus

Geog-

raafia

Eesti osakond

29,6

-

-

64,69

5,0

23,0

-

-

74,0

36,5

-

47,0

36,0

Vene osakond

-

37,9

37,35

-

54,0

-

-

-

-

-

-

32,2

31,7

Kokku (keskmine pall)

29,6

37,9

37,35

64,69

29,5

23,0

-

-

74,0

36,5

-

38,78

33,5

Maria Smirnova lõpetas 2006/2007 õppeaasta hõbemedaliga

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2007.-2008. õ.a.

 

Õppe-

ained

Eesti keel

(kir-

jand)

Vene keel

(kir-

jand)

Eesti keel

teise keelena

Vene keel

võõr-

keelena

Inglise keel

Saksa keel

Matemaa-

tika

Füüsika

Keemia

Bioloo-

gia

Ajalugu

Ühiskon-

naõpetus

Geog-

raafia

Eesti osakond

39,0

-

-

66,0

67,2

69,0

33,5

-

-

-

45,67

58,0

30,3

Vene osakond

-

42,4

37,92

-

40,0

-

33,0

-

-

26,0

-

32,8

18,9

Kokku (keskmi-

ne pall)

39,0

42,4

37,92

66,0

59,43

69,0

33,25

-

-

26,0

45,67

46,55

26,48

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2008.-2009. õ.a.

 

 

Õppe-

ained

Eesti keel

(kir-

jand)

Vene keel

(kir-

jand)

Eesti keel

teise keelena

Vene keel

võõr-

keelena

Inglise keel

Saksa keel

Matemaa-

tika

Füüsika

Keemia

Bioloo-

gia

Ajalugu

Ühiskon-

naõpetus

Geog-

raafia

Eesti osakond

39,05

-

-

63,14

61,33

28,0

-

-

-

43,75

-

41,9

27,33

Vene osakond

-

39,72

32,0

-

 

-

-

-

-

17,0

-

38,0

27,0

Kokku (keskmi-

ne pall)

39,05

39,72

32,0

63,14

61,33

28,0

-

-

-

38,4

-

43,4

27,25

 

 

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2009.-2010. õ.a.

Eesti keel

(kirand)

Vene keel

kirjand

Eesti keel

teise keelena

Vene keel

võõr keelena

Inglise keel Saksa keel

Matemaaika

Füüsika Keemia

Bioloogia

Ajalugu

Ühiskon-

naõpetus

Georaafia

38,67 44,0 49,92 62,5 48,56 79,0 - - - 31,8 61,0 48,8 32,05

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2010.-2011. õ.a.

Eesti keel

(kirand)

Vene keel

kirjand

Eesti keel

teise keelena

Vene keel

võõr keelena

Inglise keel Saksa keel

Matemaaika

Füüsika Keemia

Bioloogia

Ajalugu

Ühiskon-

naõpetus

Georaafia

37,05 44,22 40,86 68,0 54,88 - - - - 48,0 27,5 45,46 33,35

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2011.-2012. õ.a.

Eesti keel

(kirand)

Vene keel

kirjand

Eesti keel

teise keelena

Vene keel

võõr keelena

Inglise keel Saksa keel

Matemaaika

Füüsika Keemia

Bioloogia

Ajalugu

Ühiskon-

naõpetus

Georaafia

  68,7 73,4   69,2 66,0 71,7   64,3 56,1 66,1 57,3 57,0

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2012.-2013. õ.a.

Eesti keel

(kirand)

Vene keel

kirjand

Eesti keel

teise keelena

Vene keel

võõr keelena

Inglise keel Saksa keel

Matemaaika

Füüsika Keemia

Bioloogia

Ajalugu

Ühiskon-

naõpetus

Georaafia

39,04 63,4 43,9   51 29,5 36,67   66 42,75 69,89 49,13 37

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2013.-2014. õ.a.

Eesti keel

(kirand)

Vene keel

kirjand

Eesti keel

teise keelena

Vene keel

võõr keelena

Inglise keel Saksa keel

Matem.

(Üldine)

Füüsika Keemia

Bioloogia

Ajalugu

Ühiskon-

naõpetus

Georaafia

44.86   61,0   38.42   14.67            

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2014.-2015. õ.a.

Eesti keel

(kirand)

Eesti keel

teise keelena

Inglise keel Saksa keel

Matem.

(Üldine)

Matem.

(Lai)

Matem.

(Kitsas)

40,2/

10

42,5/

8

30,88/

8

21,06/

17

14,67/

3

22,43/

14

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2015.-2016. õ.a.

Eesti keel teise k.

Eesti keel (kirjand)

Inglise keel

Saksa keel

Matemaatika üldine

Matemaatika lai

Matemaatika kitsas

54,8

46,6

39,6

81

21,2

21,5 

20,9

 

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2016.-2017. õ.a.

Eesti keel teise k.

Eesti keel (kirjand)

Inglise keel

Saksa keel

Matemaatika üldine

Matemaatika lai

Matemaatika kitsas

61,9

48,75

34,9

 

16,3

12,7

16,9

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2017.-2018. õ.a.

Eesti keel teise k.

Eesti keel (kirjand)

Inglise keel

Saksa keel

Matemaatika üldine

Matemaatika lai

Matemaatika kitsas

44,4
40,6
44,3
30,5%
19,7
17
19,8

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2019.-2020. õ.a.

Eesti keel teise k.

Eesti keel (kirjand)

Inglise keel

Matemaatika üldine

Matemaatika lai

Matemaatika kitsas

57,6p
56p
42,6p
14,9p
2p
15,7p

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium  

Riigieksamite tulemused 2019.-2020. õ.a.

Eesti keel teise k.

Eesti keel (kirjand)

Inglise keel

Matemaatika üldine

Matemaatika lai

Matemaatika kitsas

55,3p
44,25p
8,75p
2,5p
15p