Tagaside

 

 

 

K O H T L A - J Ä R V E

TÄISKASVANUTE

GÜMNAASIUM

 

 

Условия приема учащихся в гимназию для взрослых г. Кохтла-Ярве

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused

 

Avaldus

Lisa avaldusele

 

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 22, 05.03.2013.a.