Projektid


2020

"Avastuslik keskkonnapäev Lahemaa Rahvuspargis, Palmise Looduskeskuses"

"Kool ootab sind" 2020- ...

"ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2020"

2018

"Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal"

"Tagasi kooli" 2018-2020.a

2016

"Elu soos"

"Täiskasvanute tagasitoomine kooli" 2016-2018.a

2012

"Keeleõppe arendamine 2011-2013"

“Väike heategu 2012”

"IKT baastaristu arendamine koolis"

"Madala haridustasemega noorte karjääriplaneerimise oskuste arendamine isiksuse arendamise kaudu"

"Hariduse kvaliteedi arendamine"

2011

"Karjääriteenuste pakkumine"

Keskkonnahariduse keskuse projekt

“Väike heategu 2011” ( Postkaartide müümine, mil- lest saadud tuluga toetatak- se rahvuslikke lastekaitse- programme, erivajadustega lapsi )

Täiskasvanute gümnaasiumi õppuritele täiendava eesti keele õppe korraldamine

2010

“Väike heategu 2010” ( Postkaartide müümine, mil- lest saadud tuluga toetatak- se rahvuslikke lastekaitse- programme, erivajadustega lapsi )

Linna koolidevaheline projekt "Ajaloo harrastajate päev"

2009

Linna koolidevaheline projekt “Ajaloo harrastajate päev” (Tutvuda Ida-Virumaa ajalooliste kohtadega)

“Vene muuseum: Virtuaalne filiaal” ( Multimeediaprogrammidega tutvumine)

Rahvusvaheline projekt “Comenius Regio” ( Õpilaste (sealhulgas ka rahvusvähemuste) sotsiaalne adaptatsioon, sealhulgas ka oma maakonna võimalustega tutvumise läbi )

“Väike heategu 2009” ( Postkaartide müümine, mil- lest saadud tuluga toetatak- se rahvuslikke lastekaitse- programme, erivajadustega lapsi )

2008

" Kuidas parandada Ida- Virumaa mainet" ( Tutvuda Ida-Virumaa vaatamisväärsustega; arendada õpilastes loovust oma kodukandi nägemisel ja näitamisel )

Täiskasvanud õppija nädal ( Kohtla- Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Narva Täiskasvanute Kooli õpilas- te ja õpetajate kohtumine Narva linna kultuuriseltside esindajatega Narva Rahva- majas )

“Väike heategu 2008 ” ( Postkaartide müümine, mil- lest saadud tuluga toetatak- se rahvuslikke lastekaitse- programme, erivajadustega lapsi )

“Keskkonnateavitus ja avalikkuse kaa- samise otsustusprot sessis” ( Fotonäitus “Ida- Virumaa kaitsealadest” )

“Sülearvutid õpetajatele” ( Tõsta õpetajate motivat- siooni erinevate õppema- terjalide ning meetodite kasutamiseks )

“SüleTiiger” ( Videoprojektorite muretsemine )

2007

Õppeekskursioon Tallinna ( Riigikogu ja Kunstimuuseumi KUMU külastamine )

Loeng teemal “Keskkonnakaitse” ( Tutvumine keskkonnakaitse probleemidega Eestis )

2006

“Fight Aids, Tuberculosis and Malaria” ( Noorte teadmiste tõst- mine HIV-nakkuse levikuteedest ja moti- veerimine turvaliseks seksuaalkäitumiseks )

“Määratlemata kodakondsusega isikute koolitus” ( Põhiseaduse ja koda- kondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursused )

“Väike heategu 2006” ( Postkaartide müümi- ne, millest saadud tuluga toetatakse rahvuslikke lastekait- seprogramme, erivajadustega lapsi )

2005

“Samm edasi” (arvutikoolitus puudega laste jaoks)

“Edukas integreerumine tööturule uute oskustega” (projekti raames läbi viidud arvutiteeninduse kursusel osalenute praktika)

2003

“Avatud maailm” ( arvutikursused kurtidele )