Õ P E T A J A D

 

Vene osakond

 

Eesti osakond

 

Perekonnanimi

Nimi

Õpetatav aine

E - mail

Perekonnanimi

Nimi

Õpetatav aine

E - mail

Ekimova

Elena

matemaatika

ekimovaelena9@gmail.com

Ekimova

Elena

matemaatika

ekimovaelena9@gmail.com

Igonen

Andrei

füüsika

a.igonen@gmail.com

Igonen Andrei füüsika a.igonen@gmail.com
Matjuškin Vladislav võõrkeeled vladislav.matjushkin@gmail.com

Matjuškin

Vladislav

võõrkeeled

vladislav.matjushkin@gmail.com

Nefidov

Vladimir

muusikaõpetus

VladimirN@solo.ee

Nefidov

Vladimir

muusikaõpetus,

VladimirN@solo.ee

Pajo

Ramona

eesti keel teise keelena

ramona.pajo@k-jarvetkg.edu.ee

Pajo

Ramona

perekonnaõpetus, vene keel võõrkeelena

ramona.pajo@k-jarvetkg.edu.ee

Lausmaa

Valentina

matemaatika

lausmaa.valentina@gmail.com

Schmidt

Mall

bioloogia, loovtöö, rakendusbioloogia

pajukass@gmail.com

Badaljan

Žanna

keemia, bioloogia, geograafia, loovtöö

gekich@mail.ru

Tamm

Raili

emakeel ja kirjandus, eesti keel, kirjandus, kunstiõpetus

raili.tamm@hotmail.com

Saarest Eike geograafia saarest.eike@gmail.com

Saarest

Eike

keemia, geograafia

saarest.eike@gmail.com

Tamm

Raili

kunstiõpetus

raili.tamm@hotmail.com

Sviridova Alla uurimistöö alused sviridova.kjtg@gmail.com

Samoilov

Stanislav

kirjandus, vene keel, eesti kirjandus, vene keel ja kirjandus, kultuuriline identiteet

stassam61@mail.ru

Polevikova Anastassia karjääriõpetus anastasia.mendak@gmail.com
Grauberg Tiina inimene ja õigus tiina.grauberg@mail.ee Grauberg Tiina ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimene ja õigus, kodanikuõpetus tiina.grauberg@mail.ee
Sviridova Alla uurimistöö alused, ajalugu, praktiline eesti keel, perekonnaõpetus, ühiskonnaõpetus sviridova.kjtg@gmail.com  

Samoilov

Stanislav

kultuuriline identiteet

stassam61@mail.ru

Polevikova Anastassia karjääriõpetus anastasia.mendak@gmail.com          

 

Viru Vangla

Vene osakond
 
Eesti osakond
Badaljan Žanna keemia, bioloogia     Hanni Aarne kunst, loovtöö  
Matjuškin Vladislav inglise keel     Hämäläinen Marina inglise keel  
Lindsalu Erika eesti keel teise keelena     Igonen Andrei uurimistöö alused, arvutiõpetus  
Mägi-Puss Marge eesti keel teise keelena     Kalle Pärt ajalugu, ühiskonnaõpetus  
Nikitin Vadim muusika     Kivil Sirje bioloogia, inimeseõpetus, karjääriõpetus  
Rogach Ljudmila matemaatika, füüsika, inimeseõpetus, ajalugu, kodanikuõpetus, loovtöö, geograafia     Kukkur Evi füüsika, keemia  
Samoilov Stanislav vene keel ja kirjandus     Lindsalu Erika inimeseõpetus  
Igonen Andrei arvutiõpetus     Nikitin Vadim muusika  
Garankina Natalija kehaline kasvatus     Pavelkovitš Oksana matemaatika  
          Saarest Eike geograafia,  
          Tamm Raili eesti keel ja kirjandus, eesti keel, kirjandus  
          Ekimova Elena matemaatika  
          Soolep Jelena vene keel võõrkeelena  
          Garankina Natalija kehaline kasvatus