KOhtla-Järve täiskasvanute gümnaasium

UUDISED

Avalikud WiFi levialad Kohtla-Järve linnas

2022. aasta aprilli kuus viidi Kohtla-Järve linnas lõpuni Wifi4EU projekt, millega loodi avalikuks kasutamiseks mõeldud uued WiFi levialad.

Uued WiFi levialad asuvad Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone esimesel korrusel ja selle hoone ümbruses (Keskallee 19, Rahu väljak), Kohtla-Järve spordihalli sees, selle ümbruses ja väljakul Maleva tn 19 (Ahtme mnt 61, Maleva tn 19, Kohtla-Järve), Kohtla-Järve Spordikeskuse ja Kultuurimaja vaheline ala (Keskallee 36, Järveküla tee 41, Kohtla-Järve).

WiFi4EU on algatus, mille abil pakutakse kodanikele tasuta kvaliteetset WiFi ühendust avalikes kohtades kõikjal Euroopas.

Kohtla-Järve linn sai uute WiFi levialade loomiseks toetust 15 000 eurot. Avaliku interneti leviala loomiseks korraldati hange, mille võitis Telia Eesti AS.

Зоны бесплатного использования Wi-Fi в Кохтла-Ярве

В апреле 2022 года в Кохтла-Ярве был завершен проект Wifi4EU, в рамках которого были созданы новые зоны доступа Wi-Fi для общественного пользования.

Новые зоны доступа Wi-Fi расположены на первом этаже здания Горуправления Кохтла-Ярве и вокруг этого здания (Кескаллеэ 19, площадь Раху); внутри Кохтла-Ярвеского спортхолла, вокруг него и на площади (Ахтме мнт. 61, Малева 19); на территории между Кохтла-Ярвеским Спортивным центром и Центром Культуры (Кескаллеэ 36, Ярвекюла теэ 41).

WiFi4EU — это инициатива по предоставлению гражданам бесплатного высококачественного Wi-Fi в общественных местах по всей Европе.

Город Кохтла-Ярве получил грант в размере 15 000 евро на создание новых точек доступа Wi-Fi. Был организован тендер на создание публичной зоны интернет-покрытия, в котором победила компания Telia Eesti AS.

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium

pakub võimalust saada põhi- või keskharidust.

Kool osaleb projektis „Kool ootab sind“, mille eesmärgiks on pakkuda kooli mitte lõpetanud täiskasvanutele sobivaid õppimisvõimalusi.

Projekt pakub tasuta induvuduaalkonsultatsioone matemaatikas ja inglise keeles kooliõppekava läbimiseks ning vastava hariduse omandamiseks.

Küsi lisainformatsiooni telefonil 33 45 254 või emaili teel kjarveokk@gmail.com

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond

Гимназия для взрослых города Кохтла-Ярве

предлагает получить основное или среднее образование.

Школа участвует в проекте «Школа ждёт тебя», целью которого является предоставление возможности обучения взрослых с незаконченным школьным образованием. Проект даёт возможность бесплатных индивидуальных консультаций по иностранному языку и математике для освоения программы школы и сдачи государственных экзаменов.

Дополнительная информация по телефону 33 45 254 или по электронной почте kjarveokk@gmail.com

Проект поддерживается Европейским социальным фондом