Tagasiside

 

 

 

K O H T L A - J Ä R V E

TÄISKASVANUTE

GÜMNAASIUM

U u d i s e d
 

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 
pakub võimalust saada põhi- või keskharidust.

Kool osaleb projektis „Täiskasvanute tagasitoomine kooli“, mille eesmärgiks on pakkuda kooli mitte lõpetanud täiskasvanutele sobivaid õppimisvõimalusi.
Projekt pakub tasuta tasanduskursuste võimalust matemaatikas, võõrkeeles ja riigikeeles, kooliõppekava  läbimiseks ning vastava hariduse omandamiseks.

Küsi lisainformatsiooni telefonil 33 45 254 või emaili teel kjarveokk@gmail.com  

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond

 

Гимназия для взрослых города Кохтла-Ярве
предлагает получить основное или среднее образование.

Школа участвует в проекте «Возвращение взрослых в школу», целью которого является предоставление возможности обучения взрослых с незаконченным школьным образованием. Проект даёт возможность бесплатных дополнительных курсов по иностранному языку, государственному языку и математике для освоения программы школы и сдачи государственных экзаменов.

Дополнительная информация по телефону 33 45 254 или по электронной почте kjarveokk@gmail.com  

Проект поддерживается Европейским социальным фондом  

 

 

 

 

Lp. õpilased!

 

Lisatundide ajakava

 

Ув. ученики!

 

Расписание дополнительных занятий

 

 

 

Условия приема учащихся в гимназию для взрослых г. Кохтла-Ярве

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused

 

Avaldus

Lisa avaldusele

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks