Ajalugu

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi Missioon

  • Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium tagab täiskasvanutele võimalused õppeks kogu eluaja jooksul, andes tasemekoolitust nii põhikooli vanemates klassides kui ka keskkoolis.

  • Kool annab võimaluse mittestatsionaarse õppevormi kõrval õppida ka kaugõppegruppides, mis on mõeldud eelkõige Ida-Virumaa maakonna külades, Narvas ja Sillamäel elavatele eestlastele, kellel on transpordiprobleeme pideva kohale sõitmisega.

  • Arvestades õpilatse vanuselist koosseisu ja erinevat teadmiste nõustab kool probleemide ees õpilasi ja abistab neid toimetulekus.

  • Kool peab vajalikuks üksikainete süsteemi rakendamist, mis annab võimaluse teadmiste täiendamiseks õpilaste poolt soovitud aines.


AJALUGU

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium on Kohtla-Järve linna hallatav asutus, mis teenindab nii linna kui ka kogu Ida-Virumaa täiskasvanud õpilasi. Õhtukool on õpetanud täiskasvanuid ligi 60 aastat.

Kooli asutamise aastaks on 1953. Siis kandis ta järgmist nime:

KOHTLA-JÄRVE PÕLEVKIVITÖÖTLEMISE KOMBINAADI TÖÖLISNOORTE KOOL.

Ajapikku kooli nimetused muutusid

1959 - KOHTLA-JÄRVE TÖÖLISNOORTE KESKKOOL

1965 - KOHTLA-JÄRVE TÖÖLISNOORTE KESKKOOL NR 2

1981 - KOHTLA-JÄRVE ÕHTUKESKKOOL NR 2

1987 - KOHTLA-JÄRVE ÕHTUKESKKOOL

2006 - KOHTLA-JÄRVE TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM