2024

Õppereis Narva Muuseumi Kunstigaleriisse

22. mail külastasid meie gümnaasiumi kunstiringi liikmed Narva Muuseumi Kunstigaleriid. 

Tartu Ülikooli loeng "Trikid matemaatikas"

Kursused "Elanikkonna hädaolukordadeks valmisolek"

Aprillis korraldas Päästeamet gümnaasiumiastme õpilastele kursused, mis on suunatud elanikkonna valmisoleku parandamisele kriisolukordades. Täname Päästeametit pakutud informatsiooni ja koostöö eest!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Курсы "Готовность населения к кризисным ситуациям"

В апреле для учеников гимназической ступени Спасательным департаментом были проведены курсы, нацеленные на улучшения готовности населения к кризисным ситуациям. Спасибо Спасательному департаменту за предоставленную информацию и сотрудничество!

Üritus "2024. aasta sümbolid"


27. märtsil toimus meie gümnaasiumis üritus, mis oli pühendatud Eesti looduslikele sümbolitele aastal 2024. Selles osalesid gümnaasiumiastme vene osakonna õpilased. Kuulati õpilaste esinemisi ja korraldati viktoriin, mille võitjad said auhindu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Мероприятие "Символы года 2024" 

27 марта в нашей гимназии прошло мероприятие, посвященное природным символам Эстонии 2024 года. В нем приняли участие ученики гимназической ступени русского отделения. Были заслушаны выступления учеников и проведена викторина, победители которой получили призы.

Eesti Vabariigi 106. aastapäeva tähistamine


22. veebruaril tähistas meie gümnaasium Eesti Vabariigi 106. aastapäeva. Suur tänu meie kooliperele ning austatud külalistele Kohtla-Järve Linnavalitsusest osalemise eest! Täname Kohtla-Järve Linnavolikogu esimeest Eduard Odinetsi motiveeriva kõne eest!


--------------------------------------------------------------------------


Празднование 106-й годовщины Эстонской Республики

22 февраля наша гимназия отпраздновала 106-ю годовщину Эстонской Республики. Большое спасибо нашей школьной семье и почетным гостям из Кохтла-Ярвеской городской управы за участие! Спасибо Эдуарду Одинцу, председателю Кохтла-Ярвеского городского собрания, за его вдохновляющую речь! 

A. Hansen Tammsaare sünnipäeval tähistati meie koolis Eesti kirjanduse päeva. Aitäh Tammiku põhikooli esinejatele ning Kohtla-Järve Keskraamatukogule koostöö eest! В день рождения Антона Хансена Таммсааре в нашей школе отметили День эстонской литературы. Спасибо участникам из Таммикуской школы и представителю Центральной библиотеки города за участие!

17.01 meie koolis toimus kirjandusõhtu, mis oli pühendatud kuulsa inglise kirjaniku ja filoloogi John Tolkieni loomingule. Vene osakonna gümnasistid valmistasid ette lühikesed kokkuvõtted tema teostest, tutvusid kirjaniku raamatute väikese näitusega ning vaatasid ka lühifilmi tema loomingu kohta. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

17.01 в нашей школе прошел литературный вечер, посвященный творчеству известного английского писателя и филолога Джона Толкиена. Гимназисты русского отделения подготовили краткие аннотации произведений,  познакомились с небольшой выставкой книг писателя, а также посмотрели небольшой фильм о его творчестве.


meie kooli kunstiringi näitus