Vabad ametikohad

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium pakkub tööd Viru Vanglas eesti ja vene osakonnas

järgmistel ametikohtadel:

  • Tööõpetuse õpetaja – 2 tundi nädalas
    Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate dokumentide koopiad saata märksõnaga
    "KONKURSS" aadressile: Tuuslari 17, 30322 Kohtla-Järve või: kjarveokk@gmail.com

  • Kehalise kasvatuse õpetaja – 2 tundi nädalas
    Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate dokumentide koopiad saata märksõnaga
    "KONKURSS" aadressile: Tuuslari 17, 30322 Kohtla-Järve või: kjarveokk@gmail.com