Hoolekogu

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi

hoolekogu koosseis:

Maria Merkulova

Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja

Elena Ekimova

õpetajate esindaja

Stanislav Samoilov

õpetajate esindaja

Eliina Kašina

vilistlaste esindaja

Marko Teder

vilistlaste esindaja

Aleksandra Kašina

õpilaste esindaja

Birgit Vogt

õpilaste esindaja

Annabella Nurkma

õpilaste esindaja

Heidi Varinurm

toetav organisatsiooni esindaja

Alus: Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus, 21.02.2022 nr. 82

Kooli hoolekogu tööplaan (2022/2023.õ.a.)

Aeg

Sisu

Vastutaja

Oktoober 2022

Kooli eelarve arutlemine ja kinnitamine.


Hoolekogu esimees, direktor

Aprill 2023

Jooksvad küsimused.

Hoolekogu esimees

August 2023

Kooli valmisolek uueks õppeaastaks.

Hoolekogu esimees

Hoolekogu:

.

Alus: „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ §73 punkt 43.


Hoolekogud: 


 Hoolekogu 30.08.2023.a. nr 5

Päevakord:

 Protokolli väljavõte 30.08.2023.a. nr 5

   Hoolekogu 31.10.2022.a. nr 1

Päevakord:

 Protokolli väljavõte 31.10.2022.a. nr 1

Hoolekogu 16.03.2022.a. nr 1

Päevakord:

Protokolli väljavõte 16.03.2022.a. nr 1

Hoolekogu 30.08.2021.a. nr 3

Päevakord:      

1. Kooli valmisolek uueks 2021/2022 õppeaastaks.

2. Õppetöö korraldamine koroonaviiruse leviku tingimustes.

Protokolli väljavõte 30.08.2021.a. nr 3

Hoolekogu 08.06.2021.a. nr 2

Päevakord:      

1.Kooli Põhimääruse muudatuste arutlemine.

Protokolli väljavõte 08.06.2021.a. nr 2

Hoolekogu 05.01.2021.a. nr 1

Päevakord:      

1. Kooli õppekava üldosa muudatuste arutlemine.

Protokolli väljavõte 05.01.2021.a. nr 1

 

Hoolekogu 31.08.2020.a. nr 3 

Päevakord:      

1.Kooli valmisolek uueks 2020/2021 õppeaastaks.

2.Õppetöö korraldamine seoses koronaviiruse COVID-19 puhanguga.

Protokolli väljavõte 31.08.2020.a. nr 3

.

Hoolekogu 13.01.2020.a. nr 2

Päevakord:

Protokolli väljavõte 13.01.2020.a. nr 2.

Hoolekogu 27.11.2019.a. nr 1

Päevakord:

Protokolli väljavõte 27.11.2019.a. nr 1

.

Hoolekogu 17.06.2019.a nr 2

Päevakord:

Hoolekogu 10.04.2019.a. nr 1

Päevakord:

Hoolekogu 18.06.2018.a. nr 5

Päevakord:

.

Hoolekogu 08.11.2017.a. nr 2

Päevakord:

.

Hoolekogu 05.09.2017.a. nr 1

Päevakord:

.

Hoolekogu 31.08.2017.a. nr 3

Päevakord:

.

Hoolekogu 21.03.2017.a. nr2

Päevakord:

.

Hoolekogu 29.11.2016.a. nr 1

Päevakord:

.

Hoolekogu 25.08.2016.a. nr 4.

Päevakord:

.

Hoolekogu 04.04.2016.a. nr 3.

Päevakord:

.

Hoolekogu 21.03.2016. nr 2.

Päevakord:

.


Päevakord:

Protokolli väljavõte 25.08.2015.a. nr4

.

Päevakord:

Protokolli väljavõte 11.06.2015.a. nr3

Hoolekogu 24.04.2015.a. nr 2

Päevakord:

1. 2015-2016 hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.

2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi toetamine.

        Protokolli väljavõte 24.04.2015.a. nr2

.

Päevakord:

 Protokolli väljavõte 27.10.2014.a. nr1

Päevakord:

Protokolli väljavõte 26.08.2014.a. nr 3

Päevakord:

Protokolli väljavõte 04.02.2014.a. nr2

Päevakord:

Protokolli väljavõte 10.12.2013.a. nr1