KOhtla-Järve täiskasvanute gümnaasium

UUDISED

Selle nädala jooksul toimuvad meie gümnaasiumis Euroopa keelte päevale pühendatud üritused, mis tutvustavad Euroopa maid ja

keeli (luuletuste esitamine ja lavastamine, "rääkivad seinad" kümnes keels jne) . Õpilased esitasid luuletused eesti, inglise, saksa ja vene keeles. Meie kooli õpetajad osalesid TÜ Narva Kolledži traditsioonilisel pedagoogilisel konverentsil "Õpetajalt õpetajale"


Учителя нашей школы приняли участие в традиционной педагогической конференции Нарвского Колледжа "От учителя учителю"


Enne õppeaasta algust osales Täiskasvanute Gümnaasiumi meeskond esimesel haridusasutuste töötajatele ohutusõppe päeval “Ida-Virumaa ÄKK 2023”, mille korraldajaks oli Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit. Koostööpartneritena olid kaasatud Politsei-ja Piirivalveamet, Päästeamet, Keskkonnaamet, Kaitseliit, Punane rist jpt.

Kooli meeskond sai võimaluse proovile panna oma teadmised ning reageerimisoskus realistlikult ohtlikes olukordades, näiteks vägivald klassis, õnnetus õues või ekskursioonil jne.

 

Перед началом учебного года команда работников нашей школы приняла участие в первом учении для школ по безопасности и быстрому реагированию “Ida-Virumaa ÄKK 2023”, организатором которых выступил Союз самоуправлений Ида-Вирумаа. Учения проводили сотрудники  Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента Департамента окружающей среды, Красного креста, Кайтселиита и др. организаций. Работники школы получили возможность проверить свои знания и умение правильно реагировать в реалистичных ситуациях, таких как насилие в классе, несчастный случай на улице или экскурсии и т.д.


Üleskutse

Sellel aastal tähistab Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium (endine Õhtukeskkool) oma 70. aastapäeva. Seoses sellega pöördume nende poole, kes õppisid või töötasid kunagi selles koolis.

Lugupeetud vilistlased ja endised õpetajad ning koolitöötajad! Palun saatke meile elektrooniliselt või tooge kooli oma fotod ja mälestused kooliajast (kõik toodud materjalid skaneerime ja tagastame omanikule). Olete teretulnud ka lahtiste uste päevale uue õppeaasta alguses!

Pildid ja mälestused võib saata e-postile kjarveokk@gmail.com või tuua koolisekretärile tööpäeviti kell 8.00-16.00.


Lugupidamisega

Koolipere

Обращение

Гимназия для взрослых города Кохтла-Ярве (бывшая Вечерняя школа) вступила в юбилейный год своего 70-летия. В связи с этим знаменательным событием большая просьба откликнуться всех, чья жизнь была связана с этой гимназией учебой или преподаванием.

Уважаемые преподаватели и выпускники любого года выпуска! Будем рады, если поделитесь своими фото- или другими материалами из личного архива (отсканируем, скопируем, вернём). Будете желанными гостями на дне открытых дверей в начале нового учебного года!

Фотографии или воспоминания о школе можно присылать по электронной почте kjarveokk@gmail.com или приносить в школу секретарю в рабочие дни с 8-16.00.


C уважением

Коллектив школы