KOhtla-Järve täiskasvanute gümnaasium

UUDISED

TUNNUSTAMINE 2024

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, koolitajat ja õppijasõbralikku tööandjat.

Aasta õppijat, õpitegu ja koolitajat tunnustatakse  täiskasvanuhariduse tänuüritusel.

Tunnusta Sinagi tublisid inimesi ning esita kandidaadid  oma maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatorile aasta õppija, õpiteo, õppijasõbraliku tööandja või koolitaja tiitlile alates 1. maist kuni 8. juunini 2024.

TUNNUSTAMISE MÄRGIS

Alates 2020. aastast jagame täiskasvanuhariduse tunnustamise konkurssi riikliku ja maakonna tasandi laureaatidele märgiseid. Valitud märk sümboliseerib täiskasvanuhariduse kõige olulisemat tulemust: õppija uusi väljakutseid ja tema ees avanevat maailma. Stiliseeritud rukkilille kujutis, millest suundub välja üks õielehtedest mõjub pidulikult ja Eesti ühiskonda väärtustavalt. Tunnustuse pälvinutel on võimalik märgise abil oma saavutusi esile tõsta ning lisada märgist oma Facebooki pildile, kodulehele või teistele infokandjatele.


Märgise kasutamise reeglid ja kasutusjuhend 

Tunnustamine toimub  Euroopa Sotsiaalfondi programmi VÕTI tegevuse  „Elukestva õppe ppulariseerimine ja kogukondlik edendamine“ raames.

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat.

Kandidaate saab esitada alates 1. maist kuni 8. juunini 2024.

Ankeetidega kogutakse isikuandmeid, mida kasutatakse vaid konkursi läbi viimiseks vajalikeks toiminguteks ning andmeid töödeldakse vastavalt ETKA Andrase  isikuandmete töötlemise korrale.

TUNNUSTAMISE REGLEMENT 2024

Pärast kandidaatide esitamist alustavad parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid, mille moodustab maakondliku täiskasvanuhariduse koordinaator kaasates oma maakonna täiskasvanuhariduse tugivõrgustiku liikmeid.

Seejärel asub tööle üleriigiline komisjon, mille moodustab Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja  kuhu kuuluvad täiskasvanuharidusega seotud organisatsioonide esindajad ning teised osapooled (Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Töötukassa, Eesti Vabaharidusliit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, EPALE jt).


AASTA ÕPPIJA

AASTA ÕPITEGU

AASTA KOOLITAJA

AASTA ÕPPIJASÕBRALIK TÖÖANDJA

Õppereis Narva Muuseumi Kunstigaleriisse

22. mail külastasid meie gümnaasiumi kunstiringi liikmed Narva Muuseumi Kunstigaleriid. 

Tartu Ülikooli loeng "Trikid matemaatikas"