Õppenõukogud

Õppenoukogu koosolekud toimuvad koolis või veebikeskkonnasKinnitatud päevakord:

 

 Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra:Kinnitatud päevakord:

 

 Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra:

 


Kinnitatud päevakord:

 

 Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra:

 


Kinnitatud päevakord:

 

 Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra:

 


Kinnitatud päevakord:

 

 Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra:Päevakord :

 

Päevakord :

Päevakord :

Päevakord :

 

Päevakord :

 

Päevakord :


Päevakord :

 

Päevakord :

 

 


Päevakord:

 Päevakord:

1. Kooli direktori informatsioon õppenõukogude otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest;
2. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;
3. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
4. Põhikooli lõpetamise otsustamine;
5. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
6. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.

 


Päevakord:Päevakord:


1. Kooli direktori informatsioon õppenõukogude otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest;
2. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;
3. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
4. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine;
5. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
6. Koolitöö analüüsi läbiarutamine;
7. Kooli tööplaani 2018/2019 kinnitamine;
8. Õppenõukogu esimehe valimine;
9. Õppenõukogu sekretäri valimine.

 


Päevakord:

 


Päevakord:

 


Päevakord:

 


Päevakord:

 


Päevakord:

 

 


Päevakord:

 


Päevakord:


Päevakord:

 


Päevakord:

 


Päevakord:


Päevakord:

 


Päevakord:

Päevakord:

 

Päevakord:

 

Päevakord:

 

Päevakord:

 

Päevakord:

 

Päevakord:

 

Päevakord:

1. Direktori informatsioon

a. õppenõukogu otsuste täitmine

b. dokumentatsiooni korrastamine

2. Põhikooli lõpetamine

 

Päevakord:

1. Õpilase üleviimine järgmisesse klassi.

 

Päevakord:

 

Päevakord:

1. Direktori informatsioon.

2. Lõputunnistusi allkirjutatavate õppenõukogu liikmete nimetamine.

3. Otsustamine õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.

 

Päevakord:

1. Direktori informatsioon.
2. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
3. Hoolekogu esindajate nimetamine.

 
Õppenõukogu 29.11.2014.a.

Päevakord:

 
Õppenõukogu 28.08.2014.a.

Päevakord:Kinnitatud päevakord:
1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
3. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine.
4. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
5. Õpilase täiendavale tööle jätmise otsustamine.
6. Klassikursust kordamajätmise otsustamine.
7. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga otsustamine.


Kinnitatud päevakord:
1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmise ja kontrollimise kohta.
2. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.
3. Lõputunnistusi allkirjutatavate õppenõukogu liikmete nimetamine.
4. Õpilaste 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine.