Õppenõukogud


 • Õppenõukogu 24.10.2022.a. nr 1

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra:


 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine

 2. Kooli sisehindamise 2019-2022.a aruande arutamine

 3. Kooli ainekavade uuendamine ja täiendamine


 • Õppenõukogu 30.08.2022.a. nr 4

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine

 2. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine

 3. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 4. 2021/2022. õ.a. kooli töö analüüs

 5. 2022/2023. õ.a. kooli üldtööplaani kinnitamine

 6. Õppenõukogu sekretäri valimine


 • Õppenõukogu 16.06.2022.a. nr 3

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra:

 1. Õpilaste järmisesse klassi üleviimise otsustamine

 2. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine

 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine

 4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 5. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine

 6. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 7. Lõputunnistusi allkirjutatavate õppenõukogu liikmete nimetamine

 8. Õpilaste tunnustamise otsustamine


 • Õppenõukogu VV 15.06.2022.a. nr 1

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra:

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine

 2. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine

 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine

 4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 5. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine

 6. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 7. Lõputunnistusi allkirjutatavate õppenõukogu liikmete nimetamine

 8. Õpilaste tunnustamise otsustamine


 • Õppenõukogu 17.01.2022.a. nr 2

Kinnitatud päevakord:

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra:


 1. Õpilaste järmisesse klassi üleviimise otsustamine.


 • Õppenõukogu 30.08.2021.a.

Päevakord :

  1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine

  2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

  3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine

  4. Klassikursust kordama jätmine

  5. Otsustamine millises klassis jätkavad õpinguid välisriigist tulnud õpilased

  6. 2020/2021. õ.a. kooli töö analüüs

  7. 2021/2022. õ.a. kooli üldtööplaani kinnitamine

  8. Õppenõukogu sekretäri valimine


 • Õppenõukogu VV 27.08.2021.a.

Päevakord :

  1. Põhikooli lõpetamise otsustamine;

  2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine

  3. 2020/2021 õ.a kooli töö analüüsi. läbiarutamine ja kinnitamine

  4. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2021-2022 õppeaastaks

  5. Õppenõukogu sekretäri valimine

 • Õppenõukogu VV 14.06.2021.a.

Päevakord :

  1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

  2. Põhikooli lõpetamise otsustamine;

  3. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;

  5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  6. Lõputunnistusi allkirjastavate õppenõukogu liikmete nimetamine.

 • Õppenõukogu 14.06.2021.a.

Päevakord :

  1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine;

  2. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine;

  3. Põhikooli lõpetamise otsustamine;

  4. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  5. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;

  6. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  7. Lõputunnistusi allkirjastatavate õppenõukogu liikmete nimetamine

  8. Arvamuse avaldamine kooli põhimääruse muutmise kohta

  9. Õpilaste tunnustamise otsustamine

 • Õppenõukogu 04.01.2021.a.

Päevakord :

  1. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekava üldosa arutamine.

 • Õppenõukogu 31.10.2020.a.

Päevakord :

  1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine;

  2. Millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane?


 • Õppenõukogu 22.09.2020.a.

Päevakord :

  1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;

  2. Gümnaasiumi lõpututunnistuste väljaandmise otsustamine.

 • Õppenõukogu 10.06.2020.a.

Päevakord :

  1. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  2. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;

  3. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  4. Õpilaste järmisesse klassi üleviimise otsustamine;

  5. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine;

  6. Õpilaste tunnustamise otsustamine hõbemedaliga;

  7. Lõputunnistusi allkirjutatavate õppenõukogu liikmete nimetamine.

 • Õppenõukogu 18.11.2019.a.

  Päevakord:

  1. Kooli sisehindamise aruande 2016-2019.a läbiarutlemine;

  2. Kooli arengukava 2020-2023.a läbiarutamine ja arvamuse avaldamine;

  3. Õpilaste järmisesse klassi üleviimise otsustamine.

 • Õppenõukogu VV 29.08.2019.a.


Päevakord:

  1. Põhikooli lõpetamise otsustamine;

  2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  3. 2018/2019 õ.a kooli töö analüüsi läbiarutamine ja kinnitamine;

  4. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2019/2020 õppeaastaks;

  5. Õppenõukogu sekretäri valimine.


 • Õppenõukogu 29.08.2019.a.

  Päevakord:

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

  2. Kooli 2018/2019 õ.a töö analüüsi läbivaatamine.

  3. 2019/2020 õ.a üldtööplaani kinnitamine.

  4. Õpilaste järmisesse klassi üleviimise otsustamine.

  5. Klassikursust kordamajätmise otsustamine.

  6. Põhikooli lõpetamise otsustamine;

  7. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;

  8. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;

  9. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.


 • Õppenõukogu VV 17.06.2019.a

  Päevakord:

  1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

  2. Põhikooli lõpetamise otsustamine;

  3. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;

  5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  6. Klassikursust kordama jätmise otsustamine;

  7. Lõputunnistusi allkirjastavate õppenõukogu liikmete nimetamine.


 • Õppenõukogu 17.06.2019.a

  Päevakord:

  1. Põhikooli lõpetamise otsustamine;

  2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;

  3. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;

  4. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;

  5. Klassikursust kordamajätmise otsustamine.


 • Õppenõukogu 12.06.2019.a

  Päevakord:

  1. Õpilaste järmisesse klassi üleviimise otsustamine;

  2. Õpilaste klassikursust kordama jätmise otsustamine;

  3. Lõputunnistusi allkirjutatavate õppenõukogu liikmete nimetamine;

  4. Kooli arengukava 2019-2022 läbiarutamine.

 • Õppenõukogu 22.04.2019.a

  Päevakord:

  1. Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse avaldamine


 • Õppenõukogu 12.11.2018.a


Päevakord:

1. Kooli direktori informatsioon õppenõukogude otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest;
2. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;
3. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
4. Põhikooli lõpetamise otsustamine;
5. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
6. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.

 • Õppenõukogu VV 09.10.2018.a.

  Päevakord:

  1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise üle otsustamine.

 • Õppenõukogu VV 25.09.2018.a


Päevakord:

  1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise üle otsustamine.


 • Õppenõukogu 30.08.2018.a.


Päevakord:


1. Kooli direktori informatsioon õppenõukogude otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest;
2. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;
3. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
4. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine;
5. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
6. Koolitöö analüüsi läbiarutamine;
7. Kooli tööplaani 2018/2019 kinnitamine;
8. Õppenõukogu esimehe valimine;
9. Õppenõukogu sekretäri valimine.

 • Õppenõukogu VV 29.08.2018.a.


Päevakord:

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine;

  2. 2017/2018.õ.a kooli töö analüüsi läbiarutamine;

  3. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2018-2019 õppeaastaks;

  4. Direktoi informatsioon

 • Õppenõukogu 29.08.2018.a.


Päevakord:

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine;

  2. 2017/2018.õ.a kooli töö analüüsi läbiarutamine;

  3. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2018-2019 õppeaastaks;

  4. Direktoi informatsioon

 • Õppenõukogu 19.06.2018.a.


Päevakord:

  1. Põhikooli lõpetamise otsustamine;

  2. Klassikursust kordamajätmise otsustamine;

  3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;

  4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;

  5. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;

  6. Kodukorra täiendamise arutamine ja arvamuse avaldamine;

  7. Õppekava täiendamise arutamine ja arvamuse avaldamine.

 • Õppenõukogu 18.06.2018.a.


Päevakord:

  1. Põhikooli lõpetamise otsustamine;

  2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  3. Klassikursust kordamajätmise otsustamine;

  4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;

  5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

 • Õppenõukogu 30.05.2018.a.

  Päevakord:

  1. Õpilaste järmisesse klassi üleviimise otsustamine;

  2. Lõputunnistusi allkirjutatavate õppenõukogu liikmete nimetamine.

 • Õppenõukogu VV 06.11.2017


Päevakord:

  1. Direktori informatsioon;

  2. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise üle otsustamine;

  3. Õpilasele, kellel puudub haridust tõendav dokument, õpingute jätkamiseks klassi määramine.

 • Õppenõukogu 04.11.2017.a.

  Päevakord:

  1. Õpi aste järmisesse klassi üleviimise otsustamine.

  2. Kooli direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 • Õppenõukogu 29.08.2017


Päevakord:

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

  2. Kooli 2016/2017 õ.a töö analüüsi läbivaatamine.

  3. 2017/2018 õ.a üldtööplaani kinnitamine.

  4. Õpilaste järmisesse klassi üleviimise otsustamine.

  5. Klassikursust kordamajätmise otsustamine.

  6. Õppeaasta pikendamise otsustamine

 • Õppenõukogu VV 29.08.2017


Päevakord:

   1. Õppenõukogu sekretäri valimine;

   2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

   3. 2016/2017 õ.a kooli töö analüüsi. läbiarutamine ja kinnitamine;

   4. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2015-2016 õppeaastaks;

 • Õppenõukogu VV 19.06.2017


Päevakord:

  1. Põhikooli lõpetamise otsustamine ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  2. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  3. Klassikursust kordamajätmise otsustamine;

  4. Õpilaste täiendavale tööle jätmise otsustamine;

 • Õppenõukogu 19.06.2017


Päevakord:

  1. Põhikooli lõpetamise otsustamine ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  2. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

  3. Õpilaste täiendavale tööle jätmise otsustamine;

 • Õppenõukogu 31.05.2017


Päevakord:

   1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.

   2. Lõputunnistusi allkirjutatavate õppenõukogu liikmete nimetamine.

 • Õppenõukogu VV 31.05.2017


Päevakord:

  1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.

  2. Lõputunnistusi allkirjutatavate õppenõukogu liikmete nimetamine.

 • Õppenõukogu 04.01.2017


Päevakord:

  1. Kooli hoolekogu koosseisu esindaja nimetamine

 • Õppenõukogu 05.12.2016.

Päevakord:

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise üle otsustamine.

 • Õppenõukogu 26.11.2016.

Päevakord:

 1. 2017.-2019. aasta arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine.

 • Õppenõukogu 29.08.2016.

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine;

 2. 2016/2017 üldtööplaani kinnitamine;

 3. Hoolekogu esindaja valimine;

 4. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine;

 5. Põhikooli lõpetamine;

 6. Klassikursust kordajätmise otsustamine;

 • Õppenõukogu 14.06.2016.

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine;

 2. Klassikursust kordamajätmise otsustamine;

 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

 4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

 5. Lõputunnistusi allkirjutatavate õppenõukogu liikmete nimetamine;

 6. Õpilaste täiendavale tööle jätmise otsustamine;

 • Õppenõukogu 26.05.2016.

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.

 2. Klassikursust kordamajätmise otsustamine

 • Õppenõukogu 11.04.2016.

Päevakord:

 1. Õpilaste tunnustamise otsustamine kuld- ja hõbemedaliga

 • Õppenõukogu 12.01.2016

Päevakord:

1. Direktori informatsioon

a. õppenõukogu otsuste täitmine

b. dokumentatsiooni korrastamine

2. Põhikooli lõpetamine

 • Õppenõukogu 01 01.12.2015

Päevakord:

1. Õpilase üleviimine järgmisesse klassi.

 • Õppenõukogu 31.08.2015

Päevakord:

 1. Direktori informatsioon.

 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine;

 3. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

 4. Klassikursust kordamajätmise otsustamine;

 5. Kooli 2014-2015 õ.a. õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine;

 6. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2015-2016 õppeaastaks;

 7. Õppenõukogu sekretäri valimine;

 • Õppenõukogu 18.06.2015.a

  Päevakord:

   1. Põhikooli lõpetamise otsustamine;

   2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

   3. Klassikursust kordamajätmise otsustamine;

   4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine;

   5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;

   6. I-II astme õppekava läbi arutlemine ja arvamuse andmine.

 • Õppenõukogu 01.06.2015

Päevakord:

1. Direktori informatsioon.

2. Lõputunnistusi allkirjutatavate õppenõukogu liikmete nimetamine.

3. Otsustamine õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.

 • Õppenõukogu 14.03.2015.a

Päevakord:

1. Direktori informatsioon.
2. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
3. Hoolekogu esindajate nimetamine.


Õppenõukogu 29.11.2014.a.

Päevakord:

  1. Direktori informatsioon.

  2. Õppenõukogu aseesimehe valimine.

  3. Kooli õppekava muutmise läbiarutamine ja arvamuse andmine.

  4. Kooli kodukorra arvamuse andmine.


Õppenõukogu 28.08.2014.a.

Päevakord:

  1. Kooli direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmise korraldamist ja kontrollimist

  2. Põhikooli lõpetamise otsustamine

  3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

  4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine

  5. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

  6. Teenusliku järelevalve tulemused läbiarutlemine

  7. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutlemine

  8. Kooli üldtööplaani 2014-2015.õ.a. kinnitamine

  9. Õppenõukogu esimehe valimine

  10. Õppenõukogu sekretäri valimine


 • Õppenõukogu protokolli nr. 07, 17.06.2014.a.


Kinnitatud päevakord:
1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.
2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
3. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine.
4. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
5. Õpilase täiendavale tööle jätmise otsustamine.
6. Klassikursust kordamajätmise otsustamine.
7. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga otsustamine.


 • Õppenõukogu protokolli nr. 06, 03.06.2014.a.

Kinnitatud päevakord:
1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmise ja kontrollimise kohta.
2. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.
3. Lõputunnistusi allkirjutatavate õppenõukogu liikmete nimetamine.
4. Õpilaste 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine.