Comenius Regio

Õpetajate osalemine seminaril "Multimeedia- ja infotehnoloogia kasutamine

tundides ja klassivälises töös "

september 2009

Участие учителей в семинаре "Использование мультимедийных и информационных технологий

на уроках и во внеклассной деятельности"

сентябрь 2009

Videokonkurssil "Ohutu kool" osalemine

november - jaanuar 2010


Участие в конкурсе видеороликов по теме "Безопасная школа"

ноябрь - январь 2010


Türgi delegatsiooni visiit

märts 2010

Визит турецкой делегации

март 2010

Osalemine seminaril "Tsarskoe Selo - vene poeesia linn"

aprill 2010

Участие в семинаре "Царское Село - город русской поэзии"

апрель 2010


Meie kooli õpilaste osavõtt žuriis viktoriinist "Tunne Euroopat"

mai 2010

Участие учеников нашей школы в роли жюри в викторине "Познай Европу"

май 2010


Õppeekskursioon Iisaku-Kauksi 27.05.2010 Iisaku muuseumis

Учебная экскурсия Иизаку - Каукси 27.05.2010 В музее Иизаку

Tekirdagist külaliste vastuvõtmine 04.10.10

Приём гостей из Текирдага 04.10.10

Videokonverents Tekirdagiga 14.10.10

Видеоконференция с Текирдагом 14.10.10

Kohtla-Järve Vene Muuseumi Valges Saalis giidide rollis.

Esinemine linna elanikele.

В роли гидов по экспонатам Русского Музея в Белом Зале города Кохтла-Ярве .

Выступление перед жителями города.


Kohtla-Järve koolide õpetajad külastavad Tekirdagi, jaanuar 2011

Визит учителей школ г. Кохтла-Ярве в Текирдаг, январь 2011

Konverents "Hoia oma tervist noorusest saadik"

08.02.2011.

Конференция на тему "Береги здоровье смолоду"

08.02.2011.


Vahakujude näituse külastamine, Valge Saal 01.03.2011.

Посещение выставки восковых фигур, Белый Зал 01.03.2011.

Tekirdagi haridusdelegatsiooni visiit, 06.04.2011

Визит образовательной делегации из Текирдага 06.04.2011


Ümarlaud Tekirdagi delegatsiooniga Kesklinna Gümnaasiumis teemal "Tugisüsteemid vähekindlustatud peredest ja rahvusvähemustesse kuuluvatele lastele", 06.04.2011


Круглый стол с делегацией из Текирдага в Кесклиннаской гимназии, на тему "Поддержка детей из малоимущих семей и принадлежащих к национальным меньшинствам"

06.04.2011

"Akadeemilised etlused" Järve Vene Gümnaasiumis, 20.04.2011

"Академические чтения" в Ярвеской русской гимназии, 20.04.2011