Palgamäärad

Asutuse palgamäärad


Vabariigi Valitsuse

Määrus

Vastu võetud 09.12.2021 nr 116


Vabariigi Valitsuse

Määrus

Vastu võetud 06.12.2021 nr 111


Vabariigi Valitsuse

Määrus

Vastu võetud 19.12.2019 nr 115

Töötasu alammäära kehtestamine

Vabariigi Valitsuse

Määrus

Vastu võetud 06.12.2019 nr 98

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär

Vabariigi Valitsuse

Määrus

13. detsember 2018 nr 117

Töötasu alammäära kehtestamine

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Määrus

18. detsember 2018 nr 20

„Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise ja toetuse maksmise kord“ muutmine

Vabariigi Valitsuse

Määrus

20. detsember 2018 nr 122

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja alammäär

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Määrus

12. detsember 2017 nr 41

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise ja toetuste maksmise kord.

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Määrus

25. oktoober 2016 nr 18

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise ja toetuste maksmise kord.

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Määrus

27. oktoober 2015 nr. 14

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine ja toetuste maksmise kord.

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Määrus

8. aprill 2014 nr. 8

Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide opetajate ja direktorite töötasustamise ja toetuste maksmise kord.