10. Klassi konsultatsioonid

TÄIENDAV TÖÖ JA KONSULTATSIOONIDE AJAD 2022 /2023 


TEISIPÄEV


Elena Ekimova (matemaatika) 9.55 - 10.40 (eesti osakond)


Žanna Badaljan (keemia) 14.45 – 15.30 (vene osakond)


Vladislav Matjuškin (inglise keel) 13.50 - 14.35 (vene osakond)

KOLMAPÄEV

Raili Tamm (eesti keel) 8.10 – 8.55 (eesti osakond)


Elena Ekimova (matemaatika) 10.50 - 11.35 (vene osakond)


Tiina Gaškov (keemia) 13.50 – 14.45 (eesti osakond)


Ramona Pajo (eesti keel teise keelena) 13.50 – 14.35 (vene osakond)


Tiina Grauberg (ajalugu) 14.45 – 15.30 (vene osakond)

NELJAPÄEV

Vladislav Matjuškin (inglise keel) 9.00 – 9.45 (eesti osakond)